Art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – completare (O.U.G. nr. 77/2018)

Abstract

In September 2018, the Law of national education no. 1/2011 was amended under two
different regulations.
Similarly, other regulations were also amended, amongst which: Law no. 317/2004 on
the Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave and child care
monthly allowance, the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, Law no. 3/2000
regarding the organization and conduct of the referendum.
In September, as well, the Government Decision no. 33/2018 establishing the
contraventions which fall within the scope of the Prevention Law no. 270/2017, as well as
the template of the remedy plan (Government Decision no. 701/2018), and certain
regulations in the construction field, were also amended. 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.) O.U.G. nr. 77/2018 (M. Of. nr. 767 din 5 septembrie 2018) introduce: art. 67 alin. (7) și (8)

 

În M. Of. nr. 767 din 5 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.).

 

Art. 67 alin. (7) și (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (completat prin O.U.G. nr. 77/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, după alin. (6) se introduc două noi alineate, alin. (7) și (8), cu următorul conținut:

 „(7) În situația vacantării funcției de inspector-șef sau, după caz, de inspector-șef adjunct al Inspecției Judiciare ca urmare a expirării mandatului, interimatul funcției se asigură de inspectorul-șef sau, după caz, de inspectorul-șef adjunct ale căror mandate au expirat, până la data ocupării acestor funcții în condițiile legii. 

 (8) În caz de încetare a mandatului de inspector-șef ca urmare a altor situații decât expirarea mandatului, interimatul funcției se asigură de către inspectorul-șef adjunct până la data ocupării acestei funcții în condițiile legii, iar în caz de încetare a mandatului de inspector-șef adjunct ca urmare a altor situații decât expirarea mandatului, interimatul funcției se asigură de către un inspector judiciar numit de inspectorul-șef până la data ocupării acestei funcții în condițiile legii”.

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 77/2018

Potrivit art. II, prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și situațiilor în care funcția de inspector-șef sau, după caz, de inspector-șef adjunct al Inspecției Judiciare este vacantă la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – completare (O.U.G. nr. 77/2018) was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii