Art. 453 lit. b) Cod fiscal – modificări (Legea nr. 285/2018)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(M. Of. nr. 1028 din 3 decembrie 2018)

 

modifică: art. 453 lit. b)

 

 

În M. Of. nr. 1028 din 03 decembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, respectivul act modifică art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.). Dispozițiile modificate se referă la definiția dată termenului „clădire”.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Codului fiscal.

 

Art. 453 lit. b) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 285/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 453, lit. b) prevedea:

„În înțelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

b) clădire – orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 453, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„În înțelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

b) clădire – orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene;”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Art. 453 lit. b) Cod fiscal – modificări (Legea nr. 285/2018) was last modified: martie 26th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.