Art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 118/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 118/2016
(M. Of. nr. 419 din 3 iunie 2016)
introduce: art. 31 alin. (21)

În M. Of. nr. 419 din 3 iunie 2016, a fost publicată Legea nr. 118/2016 pentru completarea art. 31 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Vom prezenta, în continuare, modificările respective.

Art. 31 din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 118/2016)
 

Noua reglementare

La art. 31, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1).

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (2^1) prevede următoarele:

Liceele cu profil agricol pot fi susținute în ceea ce privește infrastructura, terenurile și mijloacele de învățământ și de autoritățile locale și de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 118/2016

Art. II stabilește faptul că se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor respectivei legi, în structura bugetului.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Art. 31 din Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 118/2016) was last modified: august 29th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii