Art. 291 („Cotele”) din Codul fiscal – modificări (Legea nr. 175/2018)

Abstract

In July 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct
regulations.
Moreover, other regulations were also amended, among which we mention: the Status of Civil
Servants, the Status on the organization and practice of the profession of insolvency practitioner,
Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and employment stimulation and other
regulations, Law no. 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court,
Accounting Law no. 82/1991, Law no. 31/1990 on companies, Law no. 263/2010 on the public
pension unitary system, Law regarding cadastre and real estate publicity no. 7/1996, Law no.
304/2004 on judicial organization, Administrative Law no. 554/2004 and other regulations.
Also in July, Law no. 190/2018 regarding the measures for the enforcement of the general
Regulation regarding the data protection was published in the Official Journal.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal Legea nr. 175/2018

(M. Of. nr. 611 din 17 iulie 2018)

modifică: art. 291 alin. (2) lit. g)

introduce: art. 291 alin. (2) lit. i)

 

În M. Of. nr. 611 din 17 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 175/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Codului fiscal, prin Legea nr. 175/2018:

 

Art. 291 (Cotele) alin. (2) lit. g) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 175/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 291 alin. (2) lit. g) prevedea:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

(…)

g) livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 291 alin. (2) lit. g) se modifică și va avea următorul conținut:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri: 

(…)

g) livrarea apei pentru irigații în agricultură;”.

 

Art. 291 (Cotele) alin. (2) lit. i) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 175/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (2), după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul conținut:

„Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri: 

(…)

i) serviciile de alimentare cu apă și de canalizare”.

 

Intrare în vigoare

Prevederile Legii nr. 175/2018, potrivit art. II din aceeași lege, intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Art. 291 („Cotele”) din Codul fiscal – modificări (Legea nr. 175/2018) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii