Art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – completare (Legea nr. 116/2018)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 254/2013 (M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. ult.) Legea nr. 116/2018 (M. Of. nr. 426 din 18 mai 2018) introduce: art. 165 alin. (6)

 

În M. Of. nr. 426 din 18 mai 2018, s-a publicat Legea nr. 116/2018 pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, complatarea adusă Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prin Legea nr. 116/2018.

 

Art. 165 din Legea nr. 254/2013 (completat prin Legea nr. 116/2018)

Potrivit noii reglementări, la art. 165 după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Centrul educativ, respectiv centrul de detenție înaintează către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din unitatea administrativ-teritorială în care își are domiciliul persoana internată un raport social personalizat, pentru persoana care mai are 3 luni până la împlinirea termenului la care acesta dobândește vocația de a fi liberată, potrivit dispozițiilor art. 124 alin. (4) [În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.], respectiv ale art. 125 alin. (4) [În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; b) liberarea din centrul de detenție, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.] din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – completare (Legea nr. 116/2018) was last modified: iunie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii