Aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România (HUNNPR nr. 10/2017)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
HUNNPR nr. 10/2017
(M. Of. nr. 319 din 4 mai 2017)
Se aprobă modificarea Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 930 din 16 decembrie 2015, conform anexei care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

În M. Of. nr. 319 din 4 mai 2017, a fost publicată HUNNPR nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri de guvern.

Art. I din HUNNPR nr. 10/2017

Art. I stabilește faptul că se aprobă modificarea Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 930 din 16 decembrie 2015, conform anexei care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. II din HUNNPR nr. 10/2017

Potrivit art. II, respectiva hotărâre se aduce la cunoștință tuturor notarilor publici.

Art. III din HUNNPR nr. 10/2017

În art. III este prevăzut faptul că respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Art. IV din HUNNPR nr. 10/2017

Conform dispozițiilor art. IV, compartimentele de specialitate vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România (HUNNPR nr. 10/2017) was last modified: iunie 20th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii