Aplicarea dispozițiilor alin. (1) al art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Actul normativ Sumar
Legea nr. 287/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

(M. Of. nr. 1203 din 09 decembrie 2020)

Se stabilește modul de aplicare a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

 

 

 

În M. Of. nr. 1203 din 9 decembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 287/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivului act normativ.

 

Prezentare generală

 

Astfel, prin Legea nr. 287/2020, potrivit articolului unic, dispozițiile alin. (1) al art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 598 din 25 iulie 2017) se aplică pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2020.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile art. II alin. (1) din  Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel:

„(1) Pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, pe care sunt amplasate construcții de orice fel edificate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, fără aprobarea de scoatere din circuitul agricol a acestor terenuri, se poate solicita scoaterea din circuitul agricol cu achitarea prin multiplicarea de trei ori a tarifului prevăzut în anexa nr. 1”.

Aplicarea dispozițiilor alin. (1) al art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 was last modified: ianuarie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.