Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020 – modificări (H.G. nr. 841/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

(M. Of. nr. 842 din 14 septembrie 2020)

 

H.G. nr. 841/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

(M. Of. nr. 924 din 9 octombrie 2020)

– modifică: art. 1 pct. 1;

– introduce: art. 1 pct. 10^1-10^2, art. 4 pct. 3, art. 11 alin. (4^1).

 

În M. Of. nr. 924 din 9 octombrie 2020 s-a publicat H.G. nr. 841/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar și completări anexei nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse anexei nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

Art. 1 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 (modificat prin H.G. nr. 841/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 1, pct. 1 prevedea:

„În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-18;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 1, pct. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-10 și 10^1-18;”.

 

Art. 1 pct. 10^1-10^2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 (introdus prin H.G. nr. 841/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după pct. 10 se introduc două noi puncte, pct. 10^1-10^2, cu următorul conținut:

„În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

(…)

10^1. în condițiile pct. 10, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate;

10^2. se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase prevăzute la pct. 10^1 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;”.

 

Art. 4 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 (introdus prin H.G. nr. 841/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după pct. 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul conținut:

„În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

(…)

3. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități”.

 

Art. 11 alin. (4^1) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 (introdus prin H.G. nr. 841/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul conținut:

„(4^1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10^1 și 10^2 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne”.

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020 – modificări (H.G. nr. 841/2020) was last modified: noiembrie 9th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.