Anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere (H.G. nr. 701/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
H.G. nr. 33/2018 (M. Of. nr. 107 din 05 februarie 2018) H.G. nr. 701/2018 (M. Of. nr. 777 din 10 septembrie 2018) modifică: pct. 42 la anexă

 

În M. Of. nr. 777 din 10 septembrie 2018, s-a publicat H.G. nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere (M. Of. nr. 107 din 5 februarie 2018).

Pct. 42 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 (modificat prin H.G. nr. 701/2018)

Vechea reglementare

Contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017:

(…)

42. Art. 10 lit. f)-h), j) și u) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. și compl. ult.).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere (M. Of. nr. 107 din 5 februarie 2018) pct. 42 se modifică și va avea următorul conținut:

Contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017:

(…)

42. Art. 10 lit. f) -h), j), u) și cc) [Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:  f) emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz; g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului; h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare prevăzut la art. 1 alin. (11); j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d); u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e) sau f); cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2);] din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.)”.

Anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere (H.G. nr. 701/2018) was last modified: octombrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii