Actele cu caracter fiscal în reglementarea noului Cod de procedură fiscală

O caracteristică a titlului de creanță ar putea fi, în opinia unor autori, unilateralitatea acestuia. Caracterul unilateral reprezintă acea calitate a actului juridic conform căreia el este emis fără participarea sau consimțământul subiectelor de drept cărora le este destinat sau cu privire la care generează drepturi sau obligații. Unilateralitatea trebuie înțeleasă în sensul de voință juridică unilaterală.[31]

Se pune problema dacă această trăsătură subzistă în cazul în care actul este emis cu participarea unui organ financiar și a unui organ nestatal, respectiv persoană juridică sau fizică, având în vedere că cea mai mare parte a creanțelor fiscale se stabilesc pe baza declarațiilor fiscale sau a declarațiilor vamale întocmite de contribuabili persoane fizice sau juridice. Observăm că și Codul de procedură fiscală este foarte clar în această privință, legiuitorul stabilind că declarația fiscală este asimilată cu o decizie de impunere sub rezerva unei verificări ulterioare[32]. Noul Cod de procedură fiscală nu se mai referă la subiectul emitent al titlului de creanță fiscală, dar știm faptul că el poate să emane și de la contribuabil, care poate fi orice persoană fizică sau juridică.

În concluzie, se constată că titlul de creanță fiscală nu prezintă caracterul juridic de act unilateral.

Având în vedere legătura dintre dreptul administrativ și dreptul finanțelor publice și ținând cont de faptul că titlul de creanță fiscală se bucură de o mare parte din caracteristicile actelor de drept administrativ, opinăm că titlul de creanță fiscală are natura juridică:

  • a unui act administrativ fiscal în cazul titlurilor de creanță emise de către organele fiscale, deoarece manifestarea unilaterală de voință are loc în cadrul activității executive, de organizare a executării legii și de executare în concret a acesteia, provenind de la persoane calificate, în sensul de organe ale statului sau ale unităților administrativ-teritoriale specializate în activitatea financiară;
  • a unui act fiscal, în cazul în titlurilor de creanță pe care contribuabilii le întocmesc singuri, conform obligațiilor lor legale de a declara masa impozabilă.

Așadar, cu privire la natura juridică a titlurilor de creanțe fiscale, putem concluziona că ne aflăm în fața unor acte cu caracter fiscal adică a unor înscrisuri care constată și individualizează creanțe fiscal bugetare ce se datorează atât de către contribuabilii/plătitori bugetelor publice, dar și a înscrisurilor care constată creanțe ale plătitorilor/contribuabili față de bugetele publice și care incumbă, implicit, obligații patrimoniale de restituire.


[31] Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed. Nemira, București 1996, vol. I, p. 279

[32] Art. 94 din noul C. pr. fisc.

Actele cu caracter fiscal în reglementarea noului Cod de procedură fiscală was last modified: februarie 22nd, 2016 by Cristina Oneț

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Cristina Oneț

Cristina Oneț

Este conf. univ. dr., directorul Departamentului de Drept Public al Facultății de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, membru al Consiliului Facultății și membru fondator al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”.
A mai scris: