Revista Universul Juridic Nr. 09/2021 - septembrie

I. Editorial


II. Studii, articole, opinii


III. Actualitate legislativă


IV. Din jurisprudența ÎCCJ

RIL


HP


V. Din jurisprudența CCR

 • ABSTRACT

  Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar

  D.C.C. nr. 432/2021

  (M. Of. nr. 905 din 21 septembrie  2021)

  Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

  - art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia

   Neconstituționalitate

  În M. Of. nr. 905 din 21 septembrie 2021 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 432/2021 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

  Obiectul sesizării de neconstituționalitate
  Art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia din Legea nr. 77/2016

  „(5) Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria inițială și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. Dispozițiile art. 4 alin. (1^3) se aplică în mod corespunzător.”

  D.C.C. nr. 432/2021

  Prin Decizia nr. 432/2021, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt neconstituționale.

  Totodată, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1 ind. 1)-(1 ind. 3), (3) şi (4), art. 5 alin. (3) și (3 ind. 1), art. 7 alin. (4) și (5 ind. 1) din Legea nr. 77/2016, precum și Legea nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său, și a constatat că sunt constituționale în raport cu criticile formulate.


VI. Interviu

Căutare