Revista Universul Juridic Nr. 10/2018 - octombrie

I. Editorial


II. Studii, articole, opinii


III. Actualitate legislativă

 • ABSTRACT

  👍Vezi aici: O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-a publicat în Monitorul Oficial

  Actul modificat Actul modificator Sumar
  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

  O.U.G.  nr. 89/2018

  privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  (M. Of. nr. 854 din 9 octombrie 2018)

   

  modifică: art. 21 lit. b)-c), art. 133 alin. (15), art. 291 alin. (3) lit. b);

  introduce: art. 19 alin. (8), art. 291 alin. (3) lit. d)-f);

  abrogă: art. 291 alin. (2) lit. d)-f).

   

  În M. Of. nr. 854 din 9 octombrie 2018, s-a publicat O.U.G.  nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

  – O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 207 din 7 martie 2018; cu modif. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018;

  – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.);

  – O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015;

  – O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M. Of. nr. 893 din 9 decembrie 2014; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015;

  – Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. ult.);

  – Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (M. Of. nr. 262 din 19 aprilie 2007; cu modif. ult.);

  – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.).

   

  Una dintre modificările aduse Codului fiscal vizează introducerea unor noi categorii de livrări de bunuri și prestări servicii pentru care se aplică asupra bazei de impozitare, cota redusă de 5%. Astfel, în această categorie se încadrează următoarele: cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping,  serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 precum și dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.

   

  Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

   

  Art. 19 alin. (8) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G.  nr. 89/2018)

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 19, după alin. (7), se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul conținut:

  „(8) La calculul rezultatului fiscal, la momentul vânzării/cesionării titlurilor de participare, contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care înregistrează evaluarea titlurilor de participare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicării opţiunii irevocabile de a recunoaşte astfel titlurile de participare, tratează sumele reprezentând diferenţe din evaluare/reevaluare care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, după caz, dacă la data vânzării/cesionării nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 23 lit. i)”.

   

  Art. 21 lit. b)-c) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.  nr. 89/2018)

   

  Vechea reglementare

  În vechea reglementare, la art. 21, lit. b)-c) prevedeau:

  „Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară

  Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară pentru determinarea rezultatului fiscal vor avea în vedere și următoarele reguli:

  (…)

  b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, cu excepţia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaţiei, se aplică următorul tratament fiscal:

  1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă elemente similare veniturilor;

  2. sumele care reprezintă elemente de natura veniturilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară reprezintă elemente similare veniturilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 şi 24;

  3. sumele care reprezintă elemente de natura cheltuielilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai dacă acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 25 şi 26;

  4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă elemente similare veniturilor;

  5. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezintă elemente similare cheltuielilor;

  6. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri impozabile reprezintă elemente similare cheltuielilor;

  c) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se înregistrează sume care provin din retratarea unor provizioane, sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezintă elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din constituirea provizioanelor conform reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară nu reprezintă elemente similare cheltuielilor”.

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 21, lit. b)-c) se modifică și vor avea următorul conținut:

  „Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară

  Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară pentru determinarea rezultatului fiscal vor avea în vedere și următoarele reguli:

  (…)

  b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii sau ca urmare a modificării politicilor contabile determinate de adoptarea iniţială a noi standarde internaţionale de raportare financiară, cu excepţia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaţiei, se aplică următorul tratament fiscal:

  sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă elemente similare veniturilor;

  sumele care reprezintă elemente de natura veniturilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară reprezintă elemente similare veniturilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 şi 24;

  sumele care reprezintă elemente de natura cheltuielilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai dacă acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 25 şi 26;

  sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă elemente similare veniturilor;

  sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezintă elemente similare cheltuielilor;

  sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri impozabile reprezintă elemente similare cheltuielilor;

  c) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii sau ca urmare a modificării politicilor contabile determinate de adoptarea iniţială a noi standarde internaţionale de raportare financiară, se înregistrează sume care provin din retratarea unor provizioane, sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezintă elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din constituirea provizioanelor potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară nu reprezintă elemente similare cheltuielilor”.

   

  Art. 133 alin. (15) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.  nr. 89/2018)

   

  Vechea reglementare

  În vechea reglementare, la art. 133, alin. (15) prevedea:

  „(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificații:

  a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit;

  b) pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit”.

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 133, alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut:

  „(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:

  a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câştigul net anual şi/sau impozitul pe venitul anual, de plată;

  b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaraţia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat şi/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată”.

   

  Art. 291 alin. (2) lit. d)-f) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G.  nr. 89/2018)

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (2), lit. d)-f) se abrogă.

   

  Art. 291 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.  nr. 89/2018)

   

  Vechea reglementare

  În vechea reglementare, la art. 291 alin. (3), lit. b) prevedea:

  „(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

  (…)

  b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);”.

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (3), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

  „(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

  (…)

  b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);”.

   

  Art. 291 alin. (3) lit. d)-f) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G.  nr. 89/2018)

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (3), după lit. c), se introduc trei noi litere, lit. d)-f), cu următorul conținut:

  „(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

  (…)

  d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

  e) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

  f) dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l)”.

  Alte prevederi ale O.U.G. nr. 89/2018 cu privire la Codul fiscal

  Art. IV prevede următoarele: „(1) «Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal», emisă de organul fiscal central, produce efecte până la data depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

  (2) În situaţia în care persoana fizică nu îşi exprimă opţiunea de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, «Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal» îşi păstrează valabilitatea până la termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut de lege pentru declararea venitului estimat a se realiza în anul fiscal 2019.

  (3) Încetarea obligaţiei de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin «Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal», se face prin declararea veniturilor în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, sau prin notificarea organului fiscal de către contribuabilii care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau de către cei care realizează venituri pentru care obligaţia declarării revine plătitorilor, după caz.

  (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se anulează obligaţiile de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilite prin «Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal», aferente perioadei începând cu luna depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, sau începând cu luna depunerii notificării, inclusiv.

  (5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) se anulează obligaţiile de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilite prin «Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal», aferente perioadei începând cu luna împlinirii termenului de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv.

  (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

   

  Potrivit, art. V:

  „(1) În cazul deciziilor de impunere anuală, emise şi comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 şi pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, termenul de plată pentru sumele de plată stabilite prin aceste decizii, este data de 30 iunie 2019.

  (2) Pentru plata cu anticipaţie a sumelor prevăzute la alin. (1) se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată prevăzute la alin. (1).

  (3) În cazul deciziilor de impunere anuală, emise şi comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele de plată stabilite prin aceste decizii este data de 30 iunie 2019.

  (4) Pentru plata cu anticipaţie a sumelor prevăzute la alin. (3), se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la data de 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată prevăzute la alin. (3).

  (5) Bonificaţia acordată la plata contribuţiei de asigurări sociale, potrivit alin. (2), se suportă de la bugetul de stat.

  (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

 • Abstract – actualitate legislativa

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 87/2018)

 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă – modificări (O.U.G. nr. 88/2018)

 • Codul de procedură fiscală – modificări (O.U.G. nr. 88/2018)

 • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor – modificări (O.U.G. nr. 92/2018)

 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 92/2018)

 • Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – modificări (O.U.G. nr. 92/2018)

 • Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii – modificări (Hotărâre CSM nr. 943/2018)


IV. Din jurisprudența ÎCCJ

RIL


HP


V. Din jurisprudența CCR


VI. Interviu

Căutare